ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA)

Kurumsal Kaynak Planlaması, ana üretim programında yer alan mamulleri ayrıntılı bileşen gereksinimleri halinde parçalara ayıran bir sistemdir. Üretimin sürdürülebilmesi için bakımı yapılan ve üretim envanteri olarak adlandırılan kalemler farklı özellikler taşırlar. Envanterin planlanması ve kontrolünde malzeme ihtiyaç planlaması adı verilen teknik, 1970'li yıllarda Kuzey Avrupa'da ortaya çıkmış, ABD ve Japonya'da dikkatleri çekmiştir. Kurumsal Kaynak Planlaması, ana üretim programında yer alan mamulleri ayrıntılı bileşen gereksinimleri halinde parçalara ayıran bir sistemdir. Üretimin sürdürülebilmesi için bakımı yapılan ve üretim envanteri olarak adlandırılan kalemler farklı özellikler taşırlar. Envanterin planlanması ve kontrolünde malzeme ihtiyaç planlaması adı verilen teknik, 1970'li yıllarda Kuzey Avrupa'da ortaya çıkmış, ABD ve Japonya'da dikkatleri çekmiştir. Kurumsal Kaynak Planlaması ana üretimin programlamasına göre tamamlanmış malların üretilmesi için materyal ve parçaların doğru miktarda ve doğru zamanda mevcut olmasını sağlar. Kurumsal Kaynak Planlaması , kısa dönemli üretim planı yapmak için alınan işlemsel düzeydeki kararlarda kullanılır. Kurumsal Kaynak Planlamasının ana hedefleri;

  1. Stok yatırımlarının azaltılması,
  2. İş akışının iyileştirilmesi,
  3. Materyal ve parça stoksuzluğunun azaltılması,
  4. Daha güvenli teslim programlarının başarılması,
  5. Müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesidir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için, Kurumsal Kaynak Planlaması üç önemli işlevi yerine getirir,

  1. Sipariş Planlaması ve Kontrol: Siparişlerin zamanı ve miktarı planlanarak, kontrolü yapılır.
  2. Öncelikli Planlama ve Kontrol: Her kalemin istenen tarihte mevcut olması sağlanır.
  3. Planlanan kapasite gereksinimleri için işletme planının geliştirilmesi.

Hammadde, alt montaj ve parçaların talebi genellikle diğer parçaların veya mamulün talebine bağımlıdır. Mesela, ev eşyaları imal eden bir firmada buzdolabı ve elektrik süpürgesinin talepleri birbirinden bağımsız olup piyasa koşullarına bağlı olarak değişir. Buna karşılık bu mamullerde kullanılan elektrik motoru, kayış, plastik ve benzeri parçaların talebi, bitmiş mamulün talebine bağlıdır.