KURUMSAL YÖNETİM

Küresel rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir dünyada aile şirketlerin kurumsal olarak yönetilmesi gerekli olmaktadır. Çünkü: şirket yönetimi, birbirine bağlı/bağımsız çok sayıda kişi/kurum/yapı ile çok sayıda olasılığa bağlı ilişkilerin yönetimidir. Bu ilişkilerin yönetimi son derece karışık ve değişken (kaygan) bir yapıda olduğu için oldukça zordur. Ayrıca, bu ilişki yönetiminde amaçlar, hedefler ve beklentiler birbirleriyle çoğu kez zıt ve farklı özellikler taşır. Örneğin; şirkette bir taraftan; ailenin amaçları, hedefleri ve beklentileriyle patronun, yönetimin beklentileri, şirketin beklenti ve hedefleri zıt ve farklı özellikler taşır. Ayrıca birbirleriyle farklı özellik taşıyan ve entegre edilerek uyumlaştırılması gereken; taraftan şirket dinamikleri ve beklentileri sektör dinamikleri ve beklentileri, ülke ve beklentileri, şirket dinamikleri ve beklentileri rekabet dinamikleri ve beklentileri, dünya ve beklentileri  var … Aile şirketlerinin çok kolay dağılmasının temel nedenlerinden birisi de aile içi çıkar çatışmalarıdır. Şirketlerde danışmanlık hizmetleri şirketin değerlerini ve dinamiklerini dikkate alarak dışardan profesyonel bir bakışla aile ve iş konularının ayrıştırılarak şirketin kurumsal yapılandırmasının geliştirilir. Bunun sonucunda; tüm yönetim faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması suretiyle daha esnek ve çevik bir profesyonel bir yönetim sistemiyle kurumsallaşmayı hedefler. Şirket, ailenin şirkete hizmet etmesi ile yükselecektir. Bu bilinç ve düşünce ile sürekliliğin yolu aile anayasası ile;  aile yapısına, örf adet, düşünce ve felsefesine uyum sağlayan bir Aile Anayasası ile Şirketinizi Kurumsallaştırarak zirveye taşıyabilirsiniz. Araştırmalar; Aile Şirketlerinin ülkemizde yüzde 22’sinin ikinci nesile, yüzde 13’ünün üçüncü nesile geçebildiğini göstermektedir. Sahi siz bu tehlikenin farkında mısınız?  Tüm bunlar için bir tek çözüm reçetesi var; KURUMSALLAŞMA… ve  KURUMSAL DANIŞMANLIK…