CEBİMİZDEN YÖNETTİĞİMİZ KÜRESEL BİR DÜNYADA; İŞLETME BİLİMİ, ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

CEBİMİZDEN YÖNETTİĞİMİZ KÜRESEL BİR DÜNYADA; İŞLETME BİLİMİ, ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

Cebimizden yani, cep telefonları ve tabletlerle yönettiğimiz küresel bir dünyada son elli yıl içerisinde en büyük gelişme işletme biliminde olmuştur. Bir bakıma işletme bilimi küresel ekonomiyle birlikte zirveye çıkmıştır. Bu bağlamda yeni ekonominin egemen olduğu küresel bir dünyada yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte işletme biliminin önemi giderek artırmıştır. Örneğin; bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte elektronik işletme ve işletmecilikle artık, her mal ve hizmet, herkes tarafından, her işletmeden, dünyanın her yerinden satın alınabilmektedir. Sözgelimi; e-yönetim, e-işletme, e-ticaret, e-devlet ve e-bankacılık elektronik işletme işlemleri gibi. Bu bağlamda işletmeler bize bir dokunuş veya tuş kadar yakındır.

Küresel bir dünyada her gün milyonlarca iş fikri; iş, işletme veya girişim kurularak iş hayatında uygulanmaktadır. Bu durum yaşayan ve büyüyen bir dünya ekonomisinin temel dinamiğinin vazgeçilmezidir. Bu uygulamanın başarısı ve sürekliliği işletmeciliğin bilimsel ilkelere ve kurallara göre yapılmasına bağlıdır. Ancak işletme biliminin ilkelerine göre kurularak yönetilen işletmeler büyüyerek geleceğin dünya şirketleri olabilecektir. İşletme bilimi bizim tüm ihtiyaçlarımızın karşılanarak hayatımızın devam edebilmesi için hayati öneme sahiptir.  

Üretim yönetimi ve pazarlama bilimi işletme biliminin iki temel işlevine sahip bilim dallarıdır. Hayat üretimle başlar. Üretim olmadan, işletmecilik ve ekonomi olmaz. Örneğin; gıda maddeleri ve tarımsal üretim olmadan insanların ve canlıların hayatını devam ettirmeleri mümkün olmaz. İşletmeciliğin tüm konularında olduğu gibi üretim yönetimi ve pazarlama konuları da birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Üretim olmadan pazarlama, pazarlama olmadan üretim olmaz. Kısaca üretim ve pazarlama bir elmanın iki yarısı gibidir. Bizim akademik hayata başladığımız 1980’li yıllarda üretim odaklı bir işletmecilik vardı. Aradan geçen süre içerisinde üretimde meydana gelen olağanüstü gelişmeler sonucunda üretimde teknolojinin zirvesine gelinmiştir. Şimdi artık önemli olan kaliteli bir üretimle birlikte ürün ve hizmetin pazarlanmasıdır. Çünkü; pazarda çok sayıda üretici firma ve yoğun bir küresel rekabet var. Artık satış yapabilmek yani, üretilen mal ve hizmetleri doğru; yer, zaman, fiyat, kalite ve yöntemle pazarlayabilmek çok daha önemli hale gelmiştir. Cebimizden yönettiğimiz küresel bir dünyada işletmelerdeki tüm üretim ve pazarlama işlemlerini kolaylıkla yaparak rekabette öne geçebiliriz.

Küresel bir dünyayı cebimizden yönetirken işletme içerisinde üretim yönetimi ve pazarlama yönetimini ve diğer fonksiyonları sistem yaklaşımıyla hareket ederek birlikte ve bir bütün olarak ele almamız gerekmektedir. Ayrıca tüm işletmelerimizin profesyonel bir anlayışla bilimi ve insanı merkeze alarak yönetilmelerine ihtiyaç vardır.