ÜRETİMİN GÜCÜNÜN FARKINDA OLABİLMEK

ÜRETİMİN GÜCÜNÜN (GÜCÜNÜZÜN) FARKINDA OLABİLMEK…!


Sevgili okurlar sizlerle yurtdışında olduğum için görüşlerimi paylaşamadım. Bu sayıda özellikle üretimin farkındalığının önemini sizlerle paylaşacağım.  

İşletme, kâr sağlamak amacıyla kurularak müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mal ve hizmet üreterek ve pazarlayarak faaliyette bulunan kuruluşlara denir. İşletmenin iki temel görevi; üretim ve pazarlamadır. Sadece işletmeyle değil, insanla ilgili ekonomik ve yaşamsal her şey üretimle başlar. İnsan hayatının sürdürülebilmesi ancak üretim sayesinde mümkün olabilir. Örneğin; et, süt, ekmek gibi gıda maddeleri üretilmezse insanların beslenememesi sonucu açlıktan ölmeleri mümkündür. Benzer şekilde insan tarafından beslenen inek, koyun, keçi, tavuk gibi hayvanlar da yem bitkileri üretilmezse açlıktan öleceklerdir. Ayrıca tabiatta kar ve yağmur olmaması sonucu ot ve diğer bitkilerin olmaması (üretilmemesi) sonucu kuraklık nedeniyle tüm canlılar da yaşamayacaktır.

Peki nedir üretim? Üretim; belirli girdilerin dönüştürme sürecindeki işlemlerden geçerek çıktıya dönüşüm işlemidir. İnsan (müşteri) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, belirli girdilerin (malzeme, hammadde, zeytin,…) çeşitli işlemlerden (pişirme, ezme) geçirilerek çıktı (mal ve hizmet, zeytinyağı,…) haline getirilmesine üretim denir. Örneğin; insanların beslenme ihtiyacını karşılamak üzere buğday girdisinin fabrikada un ve fırında ekmek haline getirilmesine ekmek üretimi denir. İnsanın çeşitli ihtiyaçlarını tatmin amacıyla mal ve hizmetlerin üretilmesi üretimin konusunu oluşturmaktadır. Üretim, fabrika veya işletme dışında da olabilir. Örneğin; tohum, gübre ve işgücü gibi girdilerin kullanılması ve tarlanın sulanması, çapalanması gibi diğer işlemler sonucu doğada tarımsal bitkilerin yetiştirilerek üretilmesi şeklinde de olabilir. Sözgelimi; buğday, arpa, mercimek, ayçiçeği, zeytin, pamuk üretimi gibi. Ancak bu şekilde üretilen tarımsal ürünlerin insan ihtiyacını karşılamak için bir kısmı kullanılabilir. Bu ürünlerin insanların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullanılabilmesi için mutlaka bir işletmede (fabrika) çeşitli işlemlerden geçirilmesi gerekir. Örneğin; ayçiçeğinden ayçiçeği yağı üretilmesi için, ayçiçeğinin bir işletmede çeşitli işlemlerden geçirilerek ürün (mal) haline dönüştürülmesi gerekir. Benzer şekilde pamuğun tekstil işletmesinde çeşitli süreçlerden geçirilerek; iplik ve ipliğin kumaş ve konfeksiyon işletmesinde kumaşın çeşitli işlemlerden geçirilerek elbise olarak üretilmesi gibi. İşletmenin tüm tedarik zincirini oluşturan; taşıma, depolama ve diğer süreçlerde üretim önemli birimleridir. Ayrıca hizmet üretimi de vardır. Örneğin; bankacılık, otelcilik, hastane işletmeciliği gibi.

Üretim süreçleri sonucunda insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretimi amacıyla mutlaka işletmenin (fabrika, tesis, atölye) kurulması gerekir. Bundan dolayı işletme olmadan, üretim de olmaz. Üretim, tüketimle (talep) de ilgilidir. İşletme tarafından üretilen mal ve hizmet tüketildiği sürece üretim ve dolayısıyla işletme ve işletmecilik olur. Şayet tüketim (pazar) yoksa üretimde olmayacaktır. Üretim ve tüketimle işletmecilik arasında yakın bir ilişki vardır. Üretim bir bakıma iktisadi faaliyetlerin ve işletmeciliğin başlangıcını oluşturmaktadır. Bu faaliyetlerin devamı da tüketime bağlıdır. İktisadi faaliyetler ve işletmecilik üretimle başlar, tüketimle devam eder. Tekrar üretimle ve tüketimle bu döngü sürekli devam eder.

Şüphesiz bir ekonominin gücü üretimden gelmektedir. Üreten ekonominin gücü de üreten işletmelerden gelmektedir. Biz işletmeler olarak, üretim gücümüzün farkında mıyız? Üretimin bizi ayakta tutarak bu günlere getiren başarımızın altındaki güç olduğunu görebiliyor muyuz? Her şeyin üretime bağlı olduğunu, üretimden vazgeçmenin bizlere neler kaybettireceğini anlayabildik mi? Üreten ekonomi, talep olduğu sürece sürekli bir dinamizm ile o ülkenin ve toplumun gelişmesinin ve refah içerisinde yaşamasını sağlar. Bugün dünyada üretimde önde gelen ülkeler dünya ekonomisinde önemli paylar alarak küresel güç haline gelmektedirler. Üretemeyen ve yetersiz üretim yapan ülkelerin ekonomik gücü zayıf olduğu için ancak bu ülkelere muhtaç olarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Üretim gücü ülkenin geleceğini belirleyen en önemli güçtür. Biz işletmeler bu gücün farkında olarak üretim sürekli artırarak ancak vizyon 2023 hedeflerine ulaşabiliriz.

Ülkemizin başta sanayi olmak üzere tarım ve hizmetler sektöründeki üretim artışlarıyla birlikte önemli ekonomik kalkınma hamlesi içerisinde olduğu görülmektedir. Ekonomik büyümenin olduğu dönemlerde en önemli pay toplam üretimdeki artışlarla doğrudan ilgilidir. Üretim gücünün ekonomiye sağladığı destek ortada. Üretimi artırmadan sürdürülebilir bir büyümeden bahsetmek mümkün görülmüyor. Üretimi artırmayı sağlayan her türlü desteğe ve yardıma sahip çıkmalıyız. Üretim yapmadan sadece petrol ve doğal gaz gibi yeraltı zenginlikleriyle ekonomik gelişme sağlanamaz. Benzer şekilde üretimden vazgeçerek birtakım fonlardan medet umarak ekonomik düzlüğe çıkmakta mümkün değildir.

Elbette zaman zaman bizleri üretimden vazgeçirebilecek koşullar ortaya çıkabilir. Bu koşullar çeşitli faktörlere bağlı olarak kısa dönemli kazanç veya kârlar (rant) olabilir. Bunlar sadece belirli dönemlerde ortaya çıktığı için devamlılığı ve sürdürülebilirliği yoktur. Kısa dönemli kazanç veya kârları tercih ederek sanayi, tarım, hizmet üretiminden vazgeçmeye çalışmak çok önemli bir hata olur. Böyle bir hatayı telafi etme şansımız da yok denecek kadar azdır. Üretimden nasıl vazgeçebiliriz ki!.

Geçen sene yazın ABD’deki üniversite ve sanayi çalışmalarım sonucu ülkede üretimin çok ileri düzeyde gelişmiş olduğunu gördüm. Önceleri hep şu soruyu merak ederdim; Neden ABD marketing’de-pazarlamada dünyada çok ilerde? Bu sorunun cevabını, üretimden gelen gücün pazarlamayla kullanılabilmesine bağlı olduğunu gözlemleyerek buldum. Siz büyük miktarlardaki üretim gücünüzü çok iyi pazarlama yöntemleri kullanarak sürdürebilirsiniz.  Dünyanın en büyük ekonomik gücünün temeli devasa boyutlardaki sanayi, bilişim, tarım, hizmet, tıp, otomotiv gibi alanlardaki üretimle yakından ilgili olduğunu gözlemledim. Tüm sektörlerdeki işletmeler üretim gücünün farkında olarak bu gücü en iyi şekilde kullanıyorlar. Sonuç ortada. Gözlemlerimi sizlerle ileriki yazılarda paylaşmaya çalışacağım.

Sahi siz üretimin gücünün (gücünüzün) farkında mısınız?

Sevdiklerinizle nice mutlu yıllara.