MARKA STRATEJİLERİ

Ürünlerin pazarlamasında marka, ambalaj ve etiketleme önemli bir rol oynar. İşletmelerin pazarlama stratejilerinde markanın önemli bir yeri vardır. Ürünle ilgili müşteri istek ve beklentilerinin karşılığı markadır. Marka; ürün ve hizmeti diğerinden ayırt etmeye yarayan şekil, isim, simge ve resim veya bunların bileşiminden meydana gelir . Marka müşterinin ürünün müşteri tarafından tercih edilerek satın alınmasında önemli bir rol oynar. Çünkü, pazarda mal satmaz, marka satar. Müşterinin bir üründe marka olarak satın aldığı şey nedir? İşletmeninin marka olarak ürünle sattığı şey nedir? Bu sorunun cevabı imajdır. Müşteri nezdinde işletmenini imajının en iyi göstergesi markayla ortaya çıkmaktadır. Kaliteli ürünlerin imajı daha iyi olduğu ve   markaya güven duyulduğu için  müşteriler bu ürünleri ve seçerek  ve güvenerek kolaylıkla satın alabilmektedir. Örneğin; Adidas ve Nike gibi spor ayakkabıları kaliteli ve marka imajı yüksek olduğu için müşteriler tarafından tercih edilerek satın alınmaktadır. Müşteri ihtiyacını ve kendisinin kalite beklentisini karşılayacak ve güven duyarak satın alacağı ürün tercihinde imajı ve markayı göz önüne alarak tercih yapmaktadır. Bu bağlamda müşteri için marka ürünün güvencesini sağlayan unsurlardır. Bu unsurlar arasında; estetik, performans, dayanıklılık, güvenilirlik, hizmet görürlük, güvenlik gibi faktörler yer almaktadır. Örneğin; Volvo marka otomobiller güvenlikli olduğu için müşteriler tarafından satına alınmaktadır.

Marka, müşteri talebinin oluşmasına ve devamlılığına katkı sağlar. Pazarda ancak markalı ürünlerle istenen satışlara ve kârlılığa ulaşılabilir. Müşterinin ürüne bağlılığı marka sayesinde sağlanır. Markalı ürünler müşteriler tarafından sürekli tercih edilmektedir. Çünkü, müşteriler markanın faydasını kullarak ölçmüş ve test ettiği için olası bir sorunla karşılaşmamak için yine o markayı tercih ederler. Marka müşterinin kötü kalite ürüne karşı korumasını sağlar. Marka ürünün tanınmasına yardımcı olur. Müşteri marka sayesinde ürünün tanıdığı için kolaylıkla satın alır. İşletmenin satışlarının artması marka aracılığıyla olur. Markanın tanıtıma katkı sağlamasıyla birlikte ürün hedef satışları istenen düzeye çıkabilmektedir.