PAZARLAMA & SATIŞ

Yoğun rekabetin yaşandığı küresel pazarlarda işletmelerin ürettiği ürün ve hizmetlerin karşısında, rakipleri tarafından üretilerek pazara sunulan çok miktarda çeşitli ürün ve hizmetler yer almaktadır. Bu ürün ve hizmetlerin çeşidi fazla, kalite özellikleri çeşitli, fiyatı değişebilen, promosyonu esnek ve dağıtım şekli farklı olabilmektedir. Bunun sonucunda, ürün ve hizmet satın almak isteyen müşterinin kafası karışmıştır.  Bu bağlamda ürün ve hizmetleri pazarlayabilmek çok önemli hale gelmiştir.  Gelişen teknolojiyle birlikte işletmeler büyük miktarlarda kitlesel üretim yapabilmektedirler. Önemli olan bu ürünleri ve hizmetler doğru zamanda, doğru kalite, doğru yerde ve doğru bir şekilde müşterilere ulaştırabilmektir. Bundan altmış yıl kadar önce işletmeler için önemli olan sadece üretim yaparak piyasaya olabildiğince çok ürün sürebilmekti. Pazarlama problemi yoktu. Üretilen her ürün satılıyordu. Aradan geçen süre içerisinde üretimde meydana gelen büyük gelişmeler sonucu piyasaya çok sayıda işletmenin ürünün ve hizmetin girmesiyle birlikte, işletmeler arasında küresel olarak büyük bir rekabet yaşanmaya başlamış ve bu rekabet son hızla devam etmektedir. İşletmeler için artık önemli olan bu rekabet ortamında ürün ve hizmetleri pazarlayabilmektir.

Küresel pazarlarda değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre pazarlamanın kapsam ve işlevinde önemli gelişmeler ve değişim olmuştur. Bunların başında elektronik pazarlama gelmektedir. Elektronik pazarlama sistemiyle Dünyanın herhangi bir yerinden, herkes, istediği her ürünü ve  hizmeti  internet ortamında satın alabilmektedir. Benzer şekilde işletmeler ve satışçılarda ürünlerini ve hizmetlerini elektronik  pazarlama sistemiyle kolaylıkla  satabilmektedirler. Bu gelişmeler pazarda üretim yönlü işletme odaklı bir pazarlama anlayışı yerine,  müşteri yönlü piyasa odaklı bir pazarlama anlayışının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Müşteri yönlü pazarlama anlayışı sonucunda işletmenin tüm pazarlama çalışmalarının odağında piyasa mekanizması yer almaktadır. Piyasa odağına göre; müşteri sınırlı ürün ve hizmete bağlı kalmaksızın, çok sayıda seçenek arasından istediği ürün ve hizmeti rahatlıkla satın alabilmektedir. Müşteri pazarda çok sayıda ürün ve hizmeti satın  alırken daha seçici davranabilmektedir. Ve tüm bu gelişmeler  sonucunda işletmeler için müşteri, daha değerli hale gelmiştir.

Pazarlama öncelikle müşteri istek ve ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde tam olarak karşılamayı amaçlar. Müşterilerin ihtiyaçlar ve istekleri sınırsızdır. Sınırsız müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilen mal ve hizmetlerin müşterilere istedikleri zamanda ve yerde ulaştırılması önemlidir. Müşteri ihtiyaç ve isteklerinin araştırılması, tasarımı, oluşturulması, duyurulması ilgili faaliyetler pazarlamanın konusunu oluşturur. Bunun sonucunda pazarlama, ürün ve hizmetin tasarımı,  fiyatlama, dağıtım, reklam ve müşteri ilişkileri gibi  pazarlama  karması  bileşenlerini oluşturarak ürün ve hizmetlerin müşterilere sunumunu sağlar. Pazarlamada öncelikli hedef, müşteri istek ve ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayarak yüksek satışlarla pazar başarı elde ederek işletmenin hedeflediği kârı sağlamaktır. Artık her şey pazarlama yani müşteri odaklı olmaktan geçiyor. Pazarlama ve satış gücünüz ne kadar güçlü ise pazarda istediğiniz hedefe o denli ulaşabiliyorsunuz.