TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Bilgi çağında teknolojinin ve küreselleşmenin etkisiyle büyük bir değişim yaşanmaktadır. Değişim olgusu her alanda olduğu gibi işletme ve yönetim alanında da yaşanmaktadır. Bu alandaki en önemli değişim, Toplam Kalite Yönetimidir. Toplam Kalite Yönetimi bilgi çağına damgasını vuran işletme ve yönetime bakışı değiştiren en önemli yönetim modellerinden birisidir. Toplam Kalite Yönetimi işletme ve kuruluşlarda uygulanan insan odaklı bir yönetim felsefesidir. Toplam Kalite Yönetimi, insanı her iş ve işlemin merkezine alarak çalışanlar ve müşterilerin mutluluğu için işletmede değişimi öngören bir işletme  iklimi dayalı kalite kültürüdür. Toplam Kalite Yönetimi; işletmelerde; tam katılımı, müşteri odaklılığı, takım çalışmasını, sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlayan ve mükemmeli hedefleyen bir kalite yolculuğudur. Bu yolculuk; Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarıyla başlar, kalitede sonu olmayan bir yenilik ve gelişmeler zinciriyle sürekli yenilenerek devam eder.

Toplam Kalite Yönetimi işletmelerde hedeflenen amaçlara ulaşmak için; rekabetçi olmayı, kurumsal değişimi, sürekli gelişmeyi ve yeniliği öngören bir işletme kültürüne dayanan yönetim anlayışıdır. Toplam Kalite Yönetimi çalışma hayatı ve iş ortamının iyileştirilerek yaşam kalitesinin yükseltilmesini ve insanların mutluluğunu hedefleyen bir yaşam tarzıdır.  Toplam Kalite Yönetimi sürekli daha iyiye ve daha güzele ulaşmayı amaçlayan, mükemmeli hedefleyen bir işletme yönetim modelidir. Toplam Kalite Yönetimi, çalışanlar arasında işbirliği ve uzlaşmayı dayanan tam katılım ilkesiyle onların yeteneklerinden yararlanmayı öngören bir öneri sistemidir.

Toplam Kalite Yönetimi işletmenin önce kalite ilkesiyle; rekabete açık, katılımcı, kalite ve müşteri odaklı olarak çalışılmasını sağlar. Bunun sonucunda işletmede Toplam Kalite Yönetimi uygulamasıyla daha mutlu çalışan, daha mutlu müşteri ve daha mutlu insan olması sağlayan bir iklim yaşanır. Bu bağlamda Toplam Kalite Yönetimi sürekli gelişme ve dinamizmi ile kurumsal gelişmeyi sağlamak için önce insan kalitesinin yükseltilmesini öngörür.

Yoğun bir küresel rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında uluslararası pazarlarda rekabetin altın kuralı; müşteri isteklerini tam olarak karşılayan kaliteli mal ve hizmeti, daha ucuza ve daha hızlı üretebilmektir. Bu sonucun sağlanması ancak yüksek motivasyona sahip, eğitimli ve  kalite bilincine sahip personelle mümkün olabilir. Bunun içinde işletmede; sürekli iyileştirme ve gelişme ile kalite verimliliğini hedefleyen, rekabetçi bir yapıya dayanan Toplam Kalite Yönetimi uygulanmalıdır.. Toplam Kalite Yönetimi, sistem yaklaşımına göre davranarak sosyal hayatın ve yaşam kalitesinin geliştirilerek güzelleştirilmesini öngören çağdaş bir yönetim modelidir. Bu model; evde kalite, işletmede ve iş hayatında kalite, okulda kalite, toplumda kalite ve toplam kaliteyi öngörür. Toplam kalite, bir yaşam biçimi olarak kaliteyi hayatın merkezine alarak daha iyi bir iş ve toplum yaşamını hedefler. Önceleri Japonya’da uygulanan Toplam Kalite Yönetimi daha sonra A.B.D. ve Avrupa ülkelerinde uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde de 1985 yılından sonra uygulamaya başlanan Toplam Kalite Yönetimi büyük bir ilgi görmüştür. Bunun sonucunda Türkiye’deki sanayi ve hizmet işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları yaygınlaşmıştır.