ÜRETİM YÖNETİMİ

Yirmi Birinci Yüzyılda üretim sistemlerinde özellikle teknolojide meydana  gelen hızlı gelişmelerle birlikte  üretim sistemlerinde önemli değişim olmuştur. Bilişim teknolojilerinin etkisiyle tam otomasyona dayalı olarak yapılan üretim, Endüstri 4.0 ile küresel bir boyut kazanmıştır. İleri teknolojiye dayalı olarak çalışan makinalar, sistemler, şirketler ve yönetimler karşılıklı etkileşim halinde tek bir merkezden yönetilebilmektedir. Bir ülkede tasarlanan bir ürün, uluslararası ortamda geliştirilerek ve bir başka ülkede üretilerek dünya genelinde pazarlanabilmektedir. Artık bir mal ve hizmetin üretiminin ve pazarlamasının küresel bir duruma geldiği görülmektedir. Üretim teknolojilerinin itme gücü sonucu tüketici talepleri bu durumdan etkilenmiş ve rekabetin artmasıyla birlikte piyasaya her gün yeni ürün ve hizmet çıkmaya başlamıştır. Dünya genelinde bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte üretimin de arttığı görülmektedir. Bunun sonucunda rekabetin de artmasıyla birlikte üretimin pazardaki tüketici isteklerine uygun olarak esnek bir yapıya kavuşmuştur. Günümüz üretim sistemlerinin odak noktasını müşteri mutluluğu oluşturmaktadır. Müşteri mutluluğunun sağlanabilmesi için de ileri teknoloji kullanarak, kaliteli ve müşteri beklentilerine uygun mal ve hizmet üretilmelidir. Artan rekabetle birlikte işletmelerin üretim sistemleri ancak ileri teknoloji kullanarak Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kalite güvence sistemlerini uygulayarak ve standartlara uygun kaliteli mallar üreterek müşteri zevk ve tercihlerini karşılayabilirler. Bu duruma göre üretim sistemlerini tasarlayan işletmelerin pazarda daha başarılı oldukları görülmektedir. Günümüzde gelişmiş fabrika sistemlerinde üretim, esnek bir yapıya sahip olarak ve bilgisayarlar kullanılarak robotlar tarafından yapılmaktadır. Fabrika üretim sisteminde işgücünden çok bilgisayarların, robotların ve bilişim sistemlerinin egemen olduğu görülmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında üretim sistemlerinin küresel ve yerel olarak kurumsal yapılanmaya göre kurumsal bir şekilde yönetilebilmesi için mutlaka tüm tedarikçilerle işbirliğine dayalı bir network yapılanmasına göre tasarlanması gerekir. Bunun için çözüm; üretim bölümünün kurumsal yönetimle entegrasyonuna dayalı kurumsal danışmalık…